Konsultationer

Vi tilbyder behandlinger af hele kroppen

Gravide / efterfødsel / amning

En fødsel kan være hård for både mor og barn. Den gravides krop og særligt bækkenet gennemgår en del forandringer i de 9 måneder graviditeten varer, hvor særligt bækkenet udvider sig, således at barnet kan passere gennem fødekanalen, når tiden er inde. Efter fødslen og helt op til 12 måneder efter, sker der også en del ændringer i kvindekroppen, bækkenet skal nemlig tilbage til sin oprindelige tilstand.

Undervejs kan der tilstøde bækkensmerter, rygsmerter og også nakkesmerter og hovedpine som konsekvens af dette. Bækkensmerter skyldes ofte, at nogle led har begrænset mobilitet hvorfor andre led må tage over og bevæge sig uhensigtsmæssigt meget.

Byrden den gravide bærer, kan være tung og ligeledes kan efterfødselsperioden og amning give spændinger og smerter.

Som osteopat forsøger vi at afhjælpe disse komplikationer, ved at løsne spændinger i muskulatur og bindevæv og hjælpe smertefulde led til mere bevægelighed.

Der kan desuden være problemer forbundet med amning, som kan skyldes spændinger hos mor eller barn, som ofte kan afhjælpes ved manuelle behandlinger.

Babyer / Børn

En fødsel er for baby livets største adrenalinsus! Men det kan samtidig også betyde, at der kan være lagt et kæmpe stress på babys krop, for at komme ud gennem fødekanalen eller kejsersnittet. Baby kan have stået skævt i bækkenet, ligget i sædeposition, siddet fast, haft navlesnor omkring halsen, eller kommet med en arm ud som en lille supermand for bare at nævne et par eksempler.

Dette kan resultere i, at barnet lægger sig i en favorit position, fordi nogle bevægelser er forhindret af spændinger/låsninger i fx ryg og nakke. Dette kan give mange komplikationer som skævt baghoved, da babys kranier er meget bløde og hurtig ændrer form, hvis belastningen på det samme område er for stor. Men det kan også give komplikationer ift. amning, da baby kan have svært ved at lægge sig ordentligt tilrette, når det skal drikke fra brystet.

Når baby bliver større vil det kunne forsinke den motoriske udvikling, da det fx kan være svært at lære at kravle med et stift bækken. Spændinger i nakken kan ligeledes give afklemninger af vigtige nerver, der har indflydelse på bla fordøjelsen, hvorfor et barn med mavekneb, fordøjelsesbesvær og reflux kan have gavn af behandling. En blid manuel behandling af maveregionen kan ofte også være en stor hjælp til sidstnævnte gener.

Alle teknikker der bruges på børn er blide og rolige.

Sportsskader

Sport kan være hårdt for kroppen. Der kan opstå akutte skader, som der er behov for at få vurderet, men også overbelastningsskader af forskellig karakter, som ikke vil gå i sig selv.

Osteopater evaluerer skader fra hele kroppen. Ofte ses der kompensatoriske kæder fra et led til et andet, da kroppen forsøger at hjælpe det område, som ikke fungerer. Dette er netop forklaringen på, hvorfor en rygsmerter kan skyldes en ankel skade, eller en tennisalbue kan stamme fra skulder eller nakke.

Ved at opspore smertens udgangspunkt behandles skadens oprindelsessted og symptombehandling undgås, hvorved en meget mere effektiv behandling ydes.  Dette er også forklaringen på, hvorfor en osteopat kigger på hele kroppen, også selv om det umiddelbart kun er et led, der har problemer.

Hovedpine

Der findes mange typer af hovedpine, men de mest almindelige er spændingshovedpine og migræne.

Spændingshovedpine er den mest almindelige form, og er oftest lokaliseret i baghovedet eller pandeområde, og kommer tit som følge af spændinger fra nakke, skulder og ryg. Mange gange hænger det sammen med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller sove positioner eller mangel på træning.  Spændingen kan være nået til et punkt, hvor man ikke længere selv kan afhjælpe det.

Migræne er en anderledes type af hovedpine.  Den er oftest lokaliseret i den ene side af ansigtet og kommer i anfald, typisk ledsaget af  kvalme, lys- og lydfølsomhed og almen utilpashed.

Migræne kan være forudgået af en aura, som opstår op mod 1/2 time inden selve hovedpinen. En aura er forbigående neurologiske symptomer som for eksempel talebesvær, synsforstyrrelser eller lammelser

Som osteopat forsøger vi gennem manuelle behandlinger at løsne spændinger i muskler, led, bindevæv samt evt maveregion mhp at normalisere blodcirkulationen i området og derved nedsætte smerter og hovedpine. Derudover giver vi råd og vejledning i arbejdsstillinger og forebyggende træning.

Hold i ryg / nakke

Et hold i ryg eller nakke er oftest en akut opstået situation, der kan være meget smertefuld, da der ofte er tale om nerveafklemning.

Som osteopat laver vi en grundig undersøgelse, hvor vi vurderer, om der er behov for udredning via egen læge, eller om vi kan afhjælpe problemet. Ofte kan vi hjælpe, ved at arbejde manuelt med muskler, led, bindevæv og faktisk også maveregion, da spændinger her kan forårsage låsninger eller bevægelsesrestriktioner i leddene.

Maveproblemer

Maveproblemer dækker over mange ting. Mange går rundt med fordøjelsesproblemer, menstruationssmerter eller smerter i maven af forskellig karakter, som ikke umiddelbart kan forklares af lægen, da årsagen ofte ikke en bestemt struktur der er ”syg”. Forklaringen kan fx være arvæv, der hæmmer bevægeligheden omkring et bestemt organ, og derved giver området dårlige betingelser for optimal funktion.

Mange af  maveregionens organers funktioner, bliver styret af det autonome nervesystem, hvorfor der ofte ses sammenhæng mellem fx nakkeproblemer og maveproblemer. Et eksempel på dette er Vagus nerven, som udspringer fra kraniet via nakken og en afklemning her, kan have stor negativ indflydelse på bla fordøjelsen.

Med manuelle teknikker forsøger en osteopat at løsne spændingerne i vævet, alt efter hvor de udspringer.

Piskesmæld/hjernerystelse

Efter en ulykke eller et traume kan der ske en piskesmældsskade til nakken og/eller en hjernerystelse.  De to begreber har mange ting til fælles, og bliver derfor ofte forvekslet med hinanden.

Piskesmæld (whiplash)

Et piskesmæld opstår når nakken bliver udsat for en voldsom bevægelse, hvor hovedet først bliver kastet bagover og herefter fremad. Typisk opstår det ved trafikulykker, fald, slag eller kontaktsport. Hovedet vejer ca 4-5 kg og hvad enten kraften kommer forfra, bagfra eller fra siden, har denne bevægelse altså stor indflydelse på nakkens væv, led, muskler, sener, ledbånd, kar etc. der både forstrækkes og presses sammen. Det er ikke nødvendigvis kun nakken der påvirkes, faktisk  kan kroppens forside og bagside også blive påvirket af piskesmældet, der også betegnes som et accelerations-/decellerationstraume.

Det er ikke altid, at man kan diagnosticere skaden ud fra fx røntgen eller scanning. Skader på muskulatur og ledbånd, inflammation og nervetryk kan ikke altid ses på billeder, hvorfor der altså alligevel sagtens kan være smerter tilstede.

Symptomer på piskesmæld kan være: nakkesmerter/stivhed,  skuldersmerter, rygsmerter, hovedpine og svimmelhed.

Hjernerystelse (commotio cerbri)

Hjernerystelse opstår ved, at man får et slag mod hovedet eller en rystelse af hovedet således at hjernen rystes og derved rammer kraniets inderside to gange. Dette kan give overstrækninger af nervevæv og blodkar og i værste fald blødninger i hjernen. Symptomer på hjernerystelse er: kvalme, opkastning, kraftig hovedpine, koncentrationsproblemer og træthed. Nogle mister bevidstheden, men dette er langt fra alle, og dette er ikke et krav for at få stillet diagnosen hjernerystelse.

Symptomerne kan være forskellige i både karakter og styrke og kan komme umiddelbart efter ulykken eller først flere dage efter.

 

De to diagnoser går ofte – men ikke altid – hånd i hånd.

Behandlingen vil ligesom symptomerne være meget individuel fra person til person.

Behandlingen kan bestå i blide manuelle teknikker af muskler, fashier/bindevæv og led, samt vejledning mhp at opnå den bedst mulige heling af området, alt afhængig af hvor man er i sit forløb.

Kæbeproblemer

Typiske symptomer på problemer fra kæbeleddet er: Kæbesmerter, kliklyde, asymmetrisk bid, nedsat bevægelighed og problemer med at åbne og lukke munden.

Mange mennesker har problemer relateret til deres kæbeled, men har ofte levet med det længe, uden at være klar over hvilke følgevirkninger det kan have – som fx nakkesmerter, skuldersmerter og hovedpine. Spændingen i kæben ses ofte når folk er stressede eller under pres, deraf udtrykket: ”at bide tænderne sammen” når noget er hårdt. Dette kan også resultere i, at man skærer tænder, hvorfor det kan være aktuelt gennem behandlingen at få effekt ikke kun på selve kæbeleddet men hele kroppen og nervesystemet.  Et slag på kæben eller spændinger fra fx skulder/nakke område kan også være årsag til kæbeproblemer.